Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaworze powstał we wrześniu 2005 roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jaworze.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaworze powstał we wrześniu 2005 roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jaworze. Istotą naszej placówki jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami oraz stopniowe przygotowywanie ich do wykonywania ogólnych czynności życia codziennego. Rehabilitacja uczestników zmierza do poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych oraz przystosowania ifunkcjonowania społecznego. Warsztat jest placówką pobytu dziennego i funkcjonuje od godz. 7:30 do 15:30. Obecnie ilość uczestników terapii wynosi 45 osób. Zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu po siedem godzin dziennie w 9 pracowniach:

  • projekcyjno-stolarskiej
  • technicznej
  • informatyczno-technicznej
  • artystycznej
  • gospodarstwa domowego
  • dziewiarsko-stolarskiej
  • umiejętności społecznych
  • kreatywno-zdobniczej
  • technik multimedialnych i aktywizacji zawodowej

Wszystkie dostosowane są do potrzeb uczestników, rozwijając przy tym indywidualne talenty, potencjał oraz predyspozycje każdej osoby uczestniczącej w Warsztacie Terapii Zajęciowej.

Dla uczestników organizowanych jest również wiele atrakcji, m. in.: zajęcia teatralno-plastyczne, zajęcia sportowe, dyskoteki, wycieczki, imprezy okolicznościowe, itp. Rozrywki te pozwalają na lepszą integrację podopiecznych, uczą ich nabywania nowych umiejętności, które mają pomóc w podjęciu przez nich zatrudnienia.

+48 76 871 05 78

ul. Starojaworska 7

59-400 Jawor